Coronavirus (COVID-19) Information for the ELS Community

ELS is closely monitoring the spread of coronavirus (COVID-19). See the latest updates and other resources on the news page.

Tìm một chương trình tiếng Anh phù hợp

Sự đa dạng về các chương trình tiếng Anh của chúng tôi cung cấp các lựa chọn cho mọi học viên và mọi tình huống.

Tại sao nên chọn ELS?

Chúng tôi đặt bạn lên trước tiên.Không tổ chức nào có thể sánh được về các lựa chọn và trình độ chuyên môn mà chúng tôi có.Trọng tâm của chúng tôi là sự thành công của bạn và chúng tôi có thể dẫn dắt bạn đạt được mục tiêu đó.

iStock-858275942.jpg

Tìm một chương trình đại học

Khám phá xem đại học nào phù hợp với bạn.

Chúng tôi có các mối quan hệ với hơn 650 trường đại học trên toàn thế giới. Bạn có thể nộp đơn xin trúng tuyển có điều kiện trước khi bạn thông thạo tiếng Anh, và khi bạn đã tốt nghiệp chương trình ELS, bạn có thể nhập học trường đại học mà bạn lựa chọn.

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.