ELS LANGUAGE CENTER RE-OPENING UPDATE

We are pleased to provide an update on our plans to re-open Language Centers across the USA and Canada. See the latest on our news page!

Tại sao nên chọn ELS?

Chúng tôi đặt bạn lên trước tiên.Không tổ chức nào có thể sánh được về các lựa chọn và trình độ chuyên môn mà chúng tôi có.Trọng tâm của chúng tôi là sự thành công của bạn và chúng tôi có thể dẫn dắt bạn đạt được mục tiêu đó.

iStock-858275942.jpg

Tìm một chương trình đại học

Khám phá xem đại học nào phù hợp với bạn.

Chúng tôi có các mối quan hệ với hơn 650 trường đại học trên toàn thế giới. Bạn có thể nộp đơn xin trúng tuyển có điều kiện trước khi bạn thông thạo tiếng Anh, và khi bạn đã tốt nghiệp chương trình ELS, bạn có thể nhập học trường đại học mà bạn lựa chọn.

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.