Bạn muốn học ở đâu?

Lựa chọn một quốc gia để khám phá các trung tâm trong khu vực đó.

GettyImages-485693354.jpg

Học tiếng Anh tại Môi trường Lý tưởng của bạn

ELS cung cấp một số địa điểm trung tâm tiếng Anh thú vị để học tập và cải thiện tiếng Anh của bạn. Hòa mình trong một môi trường nói tiếng Anh sẽ xây dựng kỹ năng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chọn trong số các trung tâm tiếng Anh công nghệ tiên tiến và hiện đại trên khắp Hoa Kỳ hay tại các địa điểm quốc tế như Ấn Độ hoặc Canada. Dù bạn muốn học tiếng Anh như một bước đệm cho sự nghiệp, hoặc để theo học một trường đại học nói tiếng Anh hoặc mở khóa những cơ hội mới, chúng tôi có chương trình và địa điểm phù hợp với bạn.

Trung tâm Hoa Kỳ

Hơn 35 địa điểm để lựa chọn

Trung tâm khảo thí IELTS

Các trung tâm hiện chỉ mở cửa để kiểm tra IELTS.

Test

Các Địa Điểm Của Các Trung Tâm Tại Canada

2 Địa điểm để Lựa chọn

Sẵn sàng để áp dụng?

Yêu cầu thêm thông tin