Tiếng Anh cho Giám đốc điều hành Chi tiết

Cấp độ

12: Sơ cấp (101) đến Thạc sĩ (112)

Sĩ số lớp trung bình

15 học sinh mỗi lớp

Trung tâm cung cấp

26 trung tâm ELS

Bài học mỗi tuần

35 bài học mỗi tuần

Ngày bắt đầu

Mỗi hai tuần

Về tiếng Anh cho nhân viên điều hành

Tính đa dạng tại công sở đồng nghĩa với việc giao tiếp trong các tình huống nói tiếng Anh gần như là sự đảm bảo cho thành công của người quản lý. Dù là nói chuyện trong các buổi họp với nhóm của bạn, trao đổi với các đối tác tiềm năng hoặc đơn giản chỉ là để tạo dựng mối quan hệ, sự tự tin trong khả năng nói tiếng Anh của bạn là một điều thiết yếu đối với hầu hết mọi người quản lý. Chúng tôi hiểu được điều này và hiểu cụ thể bản chất của việc nói tiếng Anh với vai trò người quản lý, đó là lý do chúng tôi đã phát triển chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý.

Chương trình này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu riêng của những người quản lý. Đây có thể là một chương trình dành riêng cho bạn hoặc một chương trình dành cho bạn và nhóm của bạn. Chương trình mang tính nghề nghiệp này cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với ngành nghề, các mục tiêu và nhu cầu cụ thể về tiếng Anh của bạn.  

Mục tiêu cuối cùng của chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý là cho phép bạn phát huy tiềm năng thực sự của mình và tối đa hóa các cơ hội nghề nghiệp của bạn. Giao tiếp đóng vai trò quan trọng để thăng tiến trong sự nghiệp. Với ELS, bạn sẽ biết rằng các kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ không bao giờ cản trở bạn, giúp bạn thoải mái thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất có thể.

Khóa học Tiếng Anh dành cho Người quản lý được sắp xếp để đảm bảo phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Khóa học này bao gồm cả các buổi học theo nhóm và các lớp học một thầy một trò để bạn có cơ hội quyết định trọng tâm của các buổi học, dựa trên các nhu cầu tiếng Anh cá nhân của bạn.

Các buổi học nhóm của chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý

Các buổi học theo nhóm trong chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý là các lớp học tiếng Anh thông thường. Trong các buổi học này, bạn sẽ học các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Các buổi học tập trung vào thương mại và các kỹ năng bạn học được trong các buổi học này sẽ trực tiếp liên quan tới các tình huống mà người quản lý hay gặp phải.

Các buổi học Tiếng Anh dành cho Người quản lý

Các buổi học một thầy một trò trong chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý là các buổi học mang tính cá nhân hóa, phù hợp với các nhu cầu của bạn. Trong buổi học này, bạn sẽ có cơ hội được lựa chọn các chủ đề của các buổi học, tập trung vào các nội dung dành riêng cho ngành nghề của bạn hoặc cơ cấu công ty cụ thể.  

Là một người quản lý có nghĩa là bạn phải có khá năng truyền đạt rõ ràng chiến lược và hướng đi cho nhóm của bạn. Khả năng truyền đạt này không bao giờ được cản trở con đường đi đến thành công của bạn và chương trình Tiếng Anh dành cho Người quản lý được xây dựng để giải quyết các tình huống đó. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy liên lạc với trung tâm ELS địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu đơn dưới đây.

Yêu cầu thêm thông tin
Business_English_Communication_Practice.jpg

Cấp độ

Tất cả các cấp được cung cấp và tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của khách hàng.

 • Giao tiếp ở mức cơ bản trong các tình huống hàng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ ràng
 • Hiểu một vài từ và cụm từ
 • Trả lời các câu hỏi và hướng dẫn đơn giản
 • Truyền đạt sự thật và ý kiến
 • Thảo luận và tranh luận một cách có văn hóa
 • Hiểu hầu hết các câu hỏi và phát biểu ở tốc độ nói bình thường
 • Thực hiện các cuộc hội thoại với người bản ngữ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, đặt món ăn trong nhà hàng và hỏi đường

Tùy chọn hoàn thành

 • Ghi danh vào Chương trình dự bị hoàn chỉnh cho TOEFL iBT® hoặc Chương trình tiếng Anh thương mại (có sẵn tại các Trung tâm được chọn)
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết các tình huống xã hội
 • Hiểu một loạt các thành ngữ
 • Duy trì các cuộc hội thoại mở rộng với người bản ngữ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết các cuộc hội thoại
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Tiến hành kinh doanh thành thạo bằng tiếng Anh

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.