Chi tiết tiếng Anh siêu chuyên sâu

Cấp độ

12: Sơ cấp (101) đến Thạc sĩ (112)

Sĩ số lớp trung bình

1 học sinh mỗi lớp

Trung tâm cung cấp

26 trung tâm ELS

Bài học mỗi tuần

Chọn từ 15 đến 45 bài học mỗi tuần

Ngày bắt đầu

Hàng tuần

Intensive_Business_English_Private_Lesson.jpg

Về tiếng Anh siêu chuyên sâu

Tiếng Anh Siêu Chuyên sâu là khóa học có thể hoàn toàn tùy chỉnh theo yêu cầu, một thầy một trò, được thiết kế riêng cho những người quản lý và các chuyên viên nhằm đạt trình độ thông thạo tiếng Anh nhanh chóng. Chúng tôi hiểu lịch trình bận rộn của nhiều người quản lý và đã xây dựng khóa học này cho các chuyên viên muốn học tiếng Anh vào thời gian phù hợp với lịch trình của họ.

Chương trình giảng dạy mang tính cá nhân hóa của khóa học Tiếng Anh Siêu Chuyên sâu hoàn toàn có thể tùy chỉnh dựa trên các nhu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn. Dù bạn định học tiếng Anh để phục vụ cho một chuyến công tác cụ thể nào đó, hoặc phục vụ việc sát nhập hoặc chỉ vì bạn muốn học tiếng Anh, chương trình này cho phép bạn tự định hướng khóa học để đáp ứng các mục tiêu của bạn.

Các khóa học tùy chỉnh cho học nhanh

Bạn sẽ làm việc với giáo viên của mình để tạo ra các bài học phục vụ các nhu cầu cá nhân của mình. Từ các chủ đề được thảo luận cho đến phong cách giảng dạy, khóa học này có thể tùy chỉnh theo mọi cách có thể, đảm bảo bạn sẽ nhận được chương trình đào tạo tiếng Anh mang tính cá nhân nhất.

Chương trình linh hoạt này có thể kéo dài từ một cho tới 52 tuần và có thể bao gồm từ 15 cho tới 45 bài học mỗi tuần, mỗi bài học kéo dài 50 phút.

Khóa học này được tùy chỉnh theo yêu cầu dựa trên:

 • Các khả năng tiếng Anh ban đầu của bạn
 • Các chủ đề liên quan tới bạn và sự nghiệp của bạn
 • Các mục tiêu và cách sử dụng ngôn ngữ mong muốn của bạn
 • Thời gian sẵn có của bạn dành cho việc học tập

Sở hữu sự tự tin trong các khả năng nói tiếng Anh có thể tác động đáng kể đến kết quả công việc và các cơ hội thăng tiến của bạn. Với chương trình Tiếng Anh Siêu Chuyên sâu, bạn sẽ được trải nghiệm một khóa học tiếng Anh cá nhân hóa, được thiết kế riêng cho bạn nhằm tận dụng các cơ hội này và tối đa hóa tiềm năng sự nghiệp của bạn. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy liên lạc với trung tâm ELS địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu đơn dưới đây.

Business_English_Communication_Practice.jpg

Cấp độ

Tất cả các cấp được cung cấp và tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của khách hàng.

 • Giao tiếp ở mức cơ bản trong các tình huống hàng ngày
 • Hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ ràng
 • Hiểu một vài từ và cụm từ
 • Trả lời các câu hỏi và hướng dẫn đơn giản
 • Truyền đạt sự thật và ý kiến
 • Thảo luận và tranh luận một cách có văn hóa
 • Hiểu hầu hết các câu hỏi và phát biểu ở tốc độ nói bình thường
 • Thực hiện các cuộc hội thoại với người bản ngữ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, đặt món ăn trong nhà hàng và hỏi đường

Tùy chọn hoàn thành

 • Ghi danh vào Chương trình dự bị hoàn chỉnh cho TOEFL iBT® hoặc Chương trình tiếng Anh thương mại (có sẵn tại các Trung tâm được chọn)
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết các tình huống xã hội
 • Hiểu một loạt các thành ngữ
 • Duy trì các cuộc hội thoại mở rộng với người bản ngữ
 • Tham gia đầy đủ vào hầu hết các cuộc hội thoại
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Tiến hành kinh doanh thành thạo bằng tiếng Anh

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.