TIẾNG ANH BÁN CHUYÊN SÂU Ở HOA KỲ VÀ CANADA

Yêu cầu về ₫ộ tuổi

Thay ₫ổi tùy theo trung tâm và lựa chọn nhà ở

Cấp ₫ộ

12: Bậc Sơ Cấp (101) ₫ến Cấp Độ Thạc Sĩ (112)

Quy mô lớp học trung bình

15 học viên mỗi lớp

Các Trung Tâm Được Cung Cấp

Tất cả ngoại trừ Tampa

Số Tiết Học Mỗi Tuần

20 tiết học mỗi tuần, 50 phút một tiết; Thứ Hai ₫ến Thứ Sáu

Phiên Mỗi Cấp

1 phiên (4 tuần) cho mỗi cấp

Ngày Bắt Đầu

Mỗi Hai Tuần

iStock-493448730.jpg

Giới Thiệu Chương Trình Tiếng Anh Bán Chuyên Sâu Của Chúng Tôi

Chương trình tiếng Anh bán chuyên sâu của chúng tôi mang đến cho học viên cơ hôi học tiếng Anh tại Hoa Kỳ và Canada, và đồng thời họ có thể tự khám phá và trải nghiệm văn hóa. Điều này được thực hiện thông qua một lịch trình có cấu trúc, trong đó học viên tham gia các lớp học tiếng Anh váo buổi sáng và có nhũng buổi chiều riêng, cho phép họ gặp bạn mới, thăm các ₫ịa danh hoặc lên kế hoạch chuyế đi đến những địa điểm mới thú vị.

CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Các lơp học tiếng Anh Bán Chuyên Sâu buổi sáng tập trung vào các khối xây dựng trình độ tiếng Anh: Cấu Trúc Và Thực Hành Nói hoặc Nghiên Cứu Ngôn Ngữ, Tăng Cường Từ Vựng, và một tiết học trong Trung Tâm Công Nghệ Ngôn Ngữ.

Với sự tập trung vào các trụ cột ngôn ngữ này, học viên có được sự hiễu biết thực sự về các ứng dụng của tiếng Anh trong cuộc sống thực. Mục tiêu của chúng tôi là để học viên không chỉ có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh, mà cũng cảm thấy thoải mái và tự tin khi sử dụng các kỹ năng tiếng Anh này trong cả môi trường học thuật và xã hội.

Sự tự do được cung cấp cho học viên trong các lớp học tiếng Anh Bán Chuyên Sâu cho phép họ có được trải nghiệm văn hóa thực tế trong thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ và Canada. Sự tự do này được thiết kế để cho phép học viên láy tiết học đã học trong lớp và dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Khi học viên tiếp tục khám phá và đặt mình vào các hoạt động văn hóa, họ có được những tiệt học quý giá vào các ứng dụng của tiếng Anh. Sự tự do này để tương tác và tham gia vơí những người khác trong các môi trường xã hội hữư cơ, kết hợp với các tiệt học có cấu trúc vào buổi sáng mang dến sự cân bằng hoàn hảo cho việc học tiếng Anh.

Sự cân bằng của các khóa học tiếng Anh báng chuyền sâu là điều khiến chúng trở nên độc đáo. Đối với học viên quốc tế muốn học tiếng Anh và trỏ nên thoải mái với văn hóa Mỹ va Canada, đây là chương trình hoàn hảo. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, liên hệ với trung tâm ELS địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu ₫ơn dưới đây.

iStock-1010059710.jpg

CẤP ĐỘ

ELS cung cấp 12 cấp độ thành thạo (Sơ Cấp đến Thạc Sĩ) cũng như kiểm tra vị trí xác cấp độ phù hợp nhất với khả năng của bạn. Vào cuối mỗi phiên bốn tuần, nếu bạn đáp ứng thành công các yêu cầu của cấp độ của bạn, bạn sẽ chuyễn lên cấp độ tiếp theo. Khi bạn tiến bộ qua các cấp độ, các khóa học của bạn được xây dựng dựa trên các kỹ năng bạn đã học ở các cấp độ thấp hơn và trở nên khó hơn.

 • Giao tiếp ở mức cơ bản trong các tình huống hàng ngày
 • Hiẻu tiếng Anh khi nói chậm và rõ ràng
 • Hiểu một vài từ và cụm từ
 • Trả lời các câu hỏi và hướng dẫn đơn giản

 • Truyền đạt sự thật và ý kiến
 • Thảo luận và tranh luận một cách có văn hóa
 • Hiểu hầu hết các câu hỏi và phát biểu ở tốc độ nói bình thường
 • Giao tiếp với người bản ngữ
 • Sử dụng tiếng Anh để mua sắm, đặt món ăn trong nhà hàng và hỏi đường

Tùy chọn khi hoàn thành

 • Ghi danh vào Chương trình dự bị hoàn chỉnh cho TOEFL iBT® hoặc Chương trình Tiếng Anh Thương Mại (có tại một số Trung Tâm)
 • Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết các tình huống xã hội
 • Hiểu nhiều các thành ngữ
 • Duy trì các cuộc hội thoại mở rộng với người bản ngữ
 • Tham gia vào hầu hết các cuộc hội thoại
 • Nói và hiểu tiếng Anh dễ dàng
 • Tiến hành kinh doanh thành thạo tiếng Anh

LỊCH MẪU

Semi-intensive English Sample Schedule

Các khóa học chính xác được cung cấp tại mỗi địa điểm có thể khác nhau. Các khóa học bổ sung có thể được cung cấp bao gồm Giao tiếp qua video, Điều gì làm cho nước Mỹ đánh dấu, Tiếng Anh cho doanh nghiệp, Nói trước công chúng, Lắng nghe trong thế giới thực, Cách của người Mỹ, v.v.

Sẵn sàng để áp dụng?

Yêu cầu thêm thông tin