Mỗi chương trình ELS có học phí khác nhau. Ứng dụng của bạn sẽ chứa nhiều thông tin hơn về học phí và lệ phí của bạn, nhưng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

iStock-956842132.jpg

Chi phí sinh hoạt

Trước khi bạn đến Hoa Kỳ, việc lập ngân sách cho các chi phí sinh hoạt của bạn trong khi bạn ở Hoa Kỳ là rất quan trọng. Chi phí sinh hoạt có thể khác với những gì bạn quen thuộc, vì vậy, thành phố mà bạn sẽ sống trong suốt thời gian học rất đáng để bạn bỏ công sức nghiên cứu. Hướng dẫn hữu ích này có thể cung cấp cho bạn khái quát về những gì bạn nên biết để bạn có thể quản lý ngân sách của mình một cách hiệu quả.

Quản lý tài chính của bạn

Việc quan trọng là phải lập ra một bản dự thảo ngân sách các chi phí sát với thực tế bằng việc hiểu các chi phí mà bạn có thể phải đối mặt khi là sinh viên ở Hoa Kỳ. Dự trù chi phí bao gồm chỗ ở, phương tiện đi lại, tài liệu khóa học, sách giáo khoa, trông trẻ và trường học cho người phụ thuộc trong độ tuổi đi học và các chi phí sinh hoạt khác.

Có rất nhiều chi phí liên quan đến việc du học vì thế bạn rất dễ trải qua cảm giác choáng ngợp. Một số tổ chức có thể giúp đỡ nếu bạn cần một khoản vay hoặc hỗ trợ tài chính.

Yêu cầu thêm thông tin

Có một câu hỏi? chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Gửi mẫu dưới đây để được cố vấn ELS liên hệ.